FEROSTAL

Za pomocí informační animované grafiky je v tomto videu vysvětlen pracovní postup

od přijetí zakázky, až po její finalizaci.

Celé natáčení zabralo pár hodin v běžném provozu této výrobní haly.

Celý projekt byl natočen na vlastní techniku Panasonic a Sigma.